na hlavní stránku alba          

Hradec Králové - fotografie | Téma: Svinary

       
Svinary bývaly kdysi samostatnou obcí, dnes je to již součástí Hradce Králové. První písemná zmínka pochází z roku 1379, samostatnou politickou obcí se Svinary staly v roce 1849. Počet obyvatel je kolem 750. Nachází se na obou březích řeky Orlice na východ od Hradce Králové. Je to místo klidné, s blízkostí lesů i řeky. Kromě stálých obyvatel to zu považuje za svůj domov spousta chatařů. Spojení autobusy MHD je možné linkami 11 a 17.
 
Usychající vrba, Svinary
Usychající vrba u Svinar
 
Příjezd do Svinar od Malšovy Lhoty
Příjezd do Svinar
 
Ulice Stříbrná, Svinary
Ulice Stříbrná, Svinary
 
Náves Svinary, křižovatka Stříbrná / Dubinská / K lesu
Náves Svinary
 
Křižovatka Stříbrná / Dubinská / K lesu
Stříbrná/Dubinská/K lesu
 
Ulice Stříbrná od ul. Dubinská, Svinary
Ulice Stříbrná, Svinary
 
Zastávka MHD Svinary
MHD Svinary
 
Hřiště ve Svinarech ul. Borová
Hřiště ve Svinarech
 
Zastávka MHD Křižovatka Běleč
MHD Křižovatka Běleč
 
Ulice Ke splavu od ul. Stříbrná, Svinary
Ulice Ke splavu
 
Výjezd ze Svinar směr Běleč nad Orlicí
Výjezd směr Běleč n/O
UPT Svinary Škvárovka UPT Svinary Škváro...
Zastávka MHD Svinary Škvárovka
MHD Svinary Škvárovka
 
Křižovatka Svinary / Běleč n/O
Křiž. Svinary / Běleč
 
Zastávka MHD Křižovatka Běleč
MHD Křižovatka Běleč
 
Ulice Ostrovní, Svinary
Ulice Ostrovní, Svinary
 
Silniční most přes Orlici, Svinary
Most ve Svinarech
 
Silniční most přes Orlici, Svinary
Most ve Svinarech
 
Odlesk mostu nad prahem
Odlesk mostu nad prahem
 
Levobřežní cesta podél Orlice, Svinary
Levobřežní cesta, Orlice
 
Říční práh na Orlici ve Svinarech
Říční práh, Orlice
 
Cesta podél levého břehu Orlice
Cesta podél Orlice
 
Svah Orlice ve Svinarech, práh, most
Svah ve Svinarech
 
Říční práh na Orlici ve Svinarech
Říční práh, Orlice
 
Slunce nad totemem, Svinary
Slunce nad totemem
 
Osada U mlejna, Svinary
Osada U mlejna, Svinary
 
Výjezd z mostu, Svinary
Výjezd z mostu
 
Vjezd na most, Svinary
Vjezd na most
 
Ulice U vody je cestou k Orlici, Svinary
Ulice U vody, Svinary
 
Cesta podél Orlice, Svinary
Cesta podél Orlice
 
Zastávka MHD Podhůří, Svinary
MHD Podhůří
 
Zatáčka v ul. Podhůrská, Svinary
Zatáčka v ul. Podhůrská
 
Ulice Podhůrská, Svinary
Ulice Podhůrská, Svinary
 
Zastávka MHD Podhůří, Svinary
MHD Podhůří
 
Křižovatka Podhůrská / U vody
Podhůrská / U vody
 
Křižovatka ul. Podhůrská / most přes Orlici
Podhůrská / most Orlice
 
Křižovatka Slatinská / silnice I/11
Slatinská / I/11
 
Křižovatka Podhůrská / Slatinská
Podhůrská / Slatinská
 
Křižovatka silnice I/11 / Slatinská
I/11 / Slatinská
 
Příjezd do Hradce Králové od Týniště n/O
Příjezd od Týniště n/O
 
Silnice I/11, odbočka Svinary od Blešna
Silnice I/11, Svinary
Počet fotografií: 40


© 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!

Poslední aktualizace: 30.VI.2011 Václav Černý