na hlavní stránku alba          

Hradec Králové - fotografie | Téma: Památné stromy jako němí svědci minulosti

       
Ve městě plném zeleně lze očekávat mnohé a jistě nikoho nepřekvapí, že podle úředních údajů by mělo být na území města celkem 20 objektů památných stromů. Objektem vyhlašovatel myslí jak jednotlivý strom, tak i skupinu stromů, například alej, jde tu o strohý, ne vždy na první pohled jasné označení. Když však přijdeme pod strom velikána, stařešinu, který byl již za třicetileté války starým, dýchne na nás zvláštní atmosféra, která přesahuje více, než jediný lidský život. Pohlédněme do korun těchto kmetů a zkusme vnímat energii těchto spojovníků s dávnou historií.
 
Památný dub, Kociánovice
Památný dub, Kociánovice
 
Slunce v památném dubu v Kociánovicích
Slunce v památném dubu
 
Památný strom jinan dvoulaločný
Památ. jinan dvoulaločný
Platan maple Platan maple
Platan javorolistý, největší z platanů zde
Platan javorolistý
In treetop of platan In treetop of plat...
Slunce v koruně platanu
V koruně platanu
 
Památný dub u Fakultní nemocnice
Památný dub u FN
 
Koruna památného dubu u Fakultní nemocnice
Koruna památného dubu
 
Poražený památný dub na Třebši
Poražený památný dub
 
Poražený památný dub na Třebši
Poražený památný dub
 
Poražený památný dub na Třebši
Poražený památný dub
 
Památná lípa V Lipkách
Památná lípa V Lipkách
 
Koruna památného dubu v Kociánovicích
Koruna památného dubu
 
Památný buk U kavalírů
Památný buk U kavalírů
 
Zajímavá křižovatka více ulic
Zajímavá křižovatka
 
Památná lípa, Plácky
Památná lípa na Pláckách
 
Koruna památné lípy, Plácky
Koruna památné lípy
 
Památný topol, zahrádkářská osada, Plácky
Památný topol, Plácky
 
Památný topol, zahrádkářská osada, Plácky
Památný topol, Plácky
 
Památná borovice
Památná borovice
 
Cesta k památné borovici od dvou šrańků
Cesta k památné borovici
Počet fotografií: 20


© 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!

Poslední aktualizace: 30.VI.2011 Václav Černý