na hlavní stránku alba          

Hradec Králové - fotografie | Téma: Stromy jako plíce města

       
Stromy můžeme považovat za skutečné plíce města. A Hradec Králové zajisté patří k městům zeleným. V několika parcích, zde zvaných sady je k vidění mnoho druhů stromů a někde i popsaných, což zajisté ocení školní mládež. V mnohých ulicích jsou udržovány podmínky pro růst stromů, které se odmění v létě krásným stínem a vždy čistším vzduchem ve svém okolí. A nejvíce stromů najdeme na jihovýchodě města v hradeckých lesích, oblíbeném výletním místě. Nuže podívejme se na některé z nich.
 
Usychající vrba, Svinary
Usychající vrba u Svinar
 
Zastávka MHD Hájovna
MHD Hájovna
 
Budova novin
Budova novin
 
Památný dub, Kociánovice
Památný dub, Kociánovice
 
Koruna památného dubu v Kociánovicích
Koruna památného dubu
 
Prozářený pás mladých stromů mezi pravobřežní hrází a Orlicí
Mezi hrází a Orlicí
 
V jižní části Šimkových sadů
V Šimkových sadech
 
Konec valu, Šimkovy sady
Konec valu, Šimkovy sady
 
Vrby, Šimkovy sady
Vrby, Šimkovy sady
 
Šikmá vrba, Šimkovy sady
Šikmá vrba, Šimkovy sady
 
Smuteční vrba v ulici bratří Čapků
Smuteční vrba
 
Buk versus borovice, Šimkovy sady
Buk versus borovice
 
Zajímavý strom, Šimkovy sady
Zajímavý strom, Š. sady
 
Hladina odráží stromy, Šimkovy sady
Hladina odráží stromy
 
Bříza na břehu vodní nádrže
Bříza na břehu nádrže
 
Bříza do praku a s nádorem
Bříza s nádorem
 
Krásný topol, Šimkovy sady
Krásný topol, Šimk. sady
 
Veliký tis, Šimkovy sady
Veliký tis, Šimkovy sady
 
Nádherná jedle, Šimkovy sady
Nádherná jedle, Š. sady
 
Ulice Šimkova z kruhového objezdu
Ulice Šimkova
 
Náměstí Osvoboditelů v barvách podzimu
Náměstí Osvoboditelů
Platan maple Platan maple
Platan javorolistý, Eliščino nábřeží / Rokycanova
Platan javorolistý
 
Syté jarní javorové listí
Syté jarní javor. listí
 
Platan, Kubištovy sady
Platan, Kubištovy sady
 
Kubištovy sady za javorovým listím
Kubištovy sady za listím
 
Jarní pohled do koruny je podobný tomu na podzim
Jarní pohled do koruny
 
Nádherné barvy u vazební věznice
Nádherné barvy
 
Zimní ulice Víta Nejedlého
Zimní ul. Víta Nejedlého
 
Lípa v ulici Víta Nejedlého
Lípa v u. Víta Nejedlého
 
Zajímavá křižovatka více ulic
Zajímavá křižovatka
 
Buk v Žižkových sadech
Buk v Žižkových sadech
 
Malá katalpa před divadlem Drake
Katalpa před Drakem
 
Památný strom jinan dvoulaločný
Památ. jinan dvoulaločný
 
Pivovarská flošna zarůstá náletem
Pivovar. flošna zarůstá
 
Zasněžený vánoční stromek
Zasněžený ván. stromek
 
Detail kořene smrku, Jiráskovy sady
Detail kořene smrku
In treetop of platan In treetop of plat...
Slunce v koruně platanu
V koruně platanu
 
Buky za muzeem na podzim
Buky za muzeem, podzim
 
Platany na Dukelské třídě
Platany na Dukelské
 
Pohled do koruny platanu v ulici Jeronýmova
Platany v ul. Jeronýmova
 
Borovice v zahradě, ulice Bozděchova
Borovice v zahradě
 
Slunce v koruně stromu, Sukovy sady
Slunce v koruně stromu
 
Památný dub u Fakultní nemocnice
Památný dub u FN
 
Koruna dubu na Třebši u Fakultní nemocnice
Dub na Třebši
 
Dubový remízek, Třebeš
Dubový remízek, Třebeš
 
Poražený památný dub na Třebši
Poražený památný dub
 
Nádherný dub na Třebši za FN
Nádherný dub na Třebši
 
Ulice Pod strání od ul. Blodkova
Ulice Pod strání
 
Památná lípa, Plácky
Památná lípa na Pláckách
 
Koruna památné lípy, Plácky
Koruna památné lípy
 
Topolové stromořadí, Plácky
Topolové stromořadí
 
Památný topol, zahrádkářská osada, Plácky
Památný topol, Plácky
Brook leaving Plačice Brook leaving Plač...
Plačický potok opouští Plačice a míří na Březhrad a dále do Labe
Potok opouští Plačice
 
Borovice v lese, Malšovice
Borovice v lese
 
Památná borovice, Městské lesy
Památná borovice
Počet fotografií: 55


© 2009 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!

Poslední aktualizace: 30.VI.2011 Václav Černý